ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:   ΑΘΗΝΑ 2103652200 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310260241

Ζητείται τυχερό ζευγάρι!!!


 
 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τυχερό ζευγάρι!

Παντρεύεστε; 


Ελάτε στα καταστήματα ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ,
επιλέξτε τα έπιπλα σας από τη μοναδική συλλογή μας
και πάρτε μέρος σε κλήρωση με ΔΩΡΟ
μια εβδομάδα διαμονής στο Paressa Villas
.

Μια βίλα με απεριόριστη θέα στη θάλασσα,
ακόμα και από το μαξιλάρι σας, στη διασταύρωση
με τη Σάνη, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.


www.paressavillas.gr

  

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρωθεί η αντίστοιχη φόρμα από τους αρμοδίους των καταστημάτων μας και οι συμμετέχοντες να έχουν παραγγείλει τα έπιπλα τους μέχρι την Πέμπτη 31/05/2018.

Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται αποδεικτικό στοιχείο του γάμου.

Η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, με συμμετοχή του κοινού και των ενδιαφερόμενων στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις στη στροφή Ωραιοκάστρου και θα μεταδοθεί ζωντανά από συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν απο τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook, Instagram κλπ) το site της εταιρείας και μέσω email.
 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΖΗΤΕΙΤΑΙ τυχερό ζευγάρι"Η εταιρεία «Κ. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.» με έδρα το 5ο χλμ. Θεσ/νίκης - Λαγκαδά (στροφή Ωραιοκάστρου) (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας «ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ» ή «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΖΗΤΕΙΤΑΙ τυχερό ζευγάρι» στο πλαίσιο προώθησης των προúόντων και υπηρεσιών της. Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους: 1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις 


1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών «Κ. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.» και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α´ και β´ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια. 


1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στην προωθητική ενέργεια εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να έχει προβεί σε παραγγελία επίπλων από τα καταστήματα ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ κατά τη διάρκειά της μέχρι 31/5/2018.

1.3. Η παραλαβή του δώρου της προωθητικής ενέργειας μπορεί να γίνει σε συνενόηση με το κατάλυμα και προϋποθέτει αποδεικτικό στοιχείο (πχ. αναγγελία γάμου) ότι η γαμήλια τελετή έγινε ή θα γίνει το 2018, από το οποίο και προκύπτουν τα ακριβή στοιχεία των συμμετεχόντων.2. Διάρκεια 

2.1. Η προωθητική ενέργεια αρχίζει την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.00 και λήγει την Πέμπτη 31 Mαίου 2018 και ώρα 18:00. 

2.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές των ζευγαριών με βάση την ημερομηνία παραγγελίας των επίπλων της αρεσκείας τους, εφόσον αυτή είναι εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. 3. Συμμετοχή στην ενέργεια 


Κάθε ενδιαφερόμενο ζευγάρι δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με μια μόνο συμμετοχή. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας παραγγελιών για το ίδιο ζευγάρι, ισχύει η πρώτη χρονικά συμμετοχή και μόνο.


4. Δώρο 

Το προσφερόμενο δώρο είναι 6 δωρεάν διανυκτερεύσεις στο συγκρότητα Paressa Villas στο Πανόραμα Ν. Φώκαιας, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. www.paressavillas.gr


5. Ανάδειξη Νικητή

5.1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00, με κλήρωση που θα διεξαχθεί στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις (στροφή Ωραιοκάστρου) παρουσία κοινού και ενδιαφερομένων.

5.2. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν α. στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, στην σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/marmaridis.gr/, και μέσω Instagram. Επιπλέον οι νικητές θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους, τόσο τηλεφωνικά, όσο και μέσω e-mail.

5.3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η εκούσια από μέρους των τυχερών νικητών δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών (π.χ. φωτογραφιών). Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως και οι τυχεροί νικητές αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. 

5.4. Οι νικητές θα κληθούν να επικοινωνήσουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση με τη Διοργανώτρια. Σε περίπτωση που οι νικητές, τα ονόματα των οποίων θα έχουν ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσουν εμπροθέσμως με την Διοργανώτρια ως ανωτέρω ή/και δεν αποδεχτούν τα προσφερόμενα σε αυτούς δώρα αυτοδικαίως και αυτομάτως θα τα απολέσουν οριστικά. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια τα δώρα που δεν αναζητήθηκαν ή/και δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές. 

5.5. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει τέλεση της γαμήλιας τελετής, την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου. 


6. Παραλαβή Δώρων 

Οι ημερομηνίες δωρεάν διαμονής θα καθοριστούν από τους τυχερούς σε συννενόηση, όμως, με το συγκρότημα Paressa Villas, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των καταλυμάτων τη δεδομένη χρονική περίοδο που θα δηλώσουν ότι τους ενδιαφέρει.


7. Προσωπικά δεδομένα – Δήλωση συναίνεσης 

H Διοργανώτρια η ίδια ή/και μέσω τρίτων εξουσιοδοτημένων προσώπων από αυτήν θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, που αυτοί θα υποδείξουν κατά την διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, στην έδρα της που βρίσκεται στο 5ο χλμ. Θεσ/νίκης - Λαγκαδά (στροφή Ωραιοκάστρου), και μετά το πέρας της παρούσας προωθητικής ενέργειας και την παράδοση των δώρων. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την προωθητική ενέργεια αλλά και μεταγενέστερη ενημέρωση σχετικά με άλλες προωθητικές ενέργειες. Οι συμμετέχοντες ρητά και ανεπιφύλακτα συναινούν και αποδέχονται τη δημοσίευση του ονόματός τους με οποιοδήποτε μέσο για διαφημιστικούς σκοπούς στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του ν. 2472/1997 ως ισχύουν, κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών. 


8. Τροποποίηση Όρων 

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση της και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της σελίδας www.marmaridis.gr και μέσω της σελίδας της Διoργανώτριας στο FACEBOOK https://www.facebook.com/marmaridis.gr/


9. Αποποίηση Ευθύνης Διοργανώτριας 

9.1. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια έναντι οποιονδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων. 

9.2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλειπών στοιχείων. 

9.3. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν, για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.
10. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση 

10.1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προûποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. 

10.2. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα. 
11. Πνευματικά Δικαιώματα 

Η παρούσα ενέργεια, οι όροι και προûποθέσεις της, ο τρόπος διεξαγωγής της, οι γενικές αρχές και ιδέες της αποτελούν μεμονωνμένα και στο σύνολό τους πνευματικό δικαίωμα της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου. 12. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.
13. Δημοσιότητα 

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο www.marmaridis.grΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 


ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ


www.marmaridis.gr/images/uploads/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017.pdf

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ  |   ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 


   
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
      5ο χλμ. Θεσ/νίκης - Λαγκαδά (στροφή Ωραιοκάστρου) | Τ 2310 681494 | F 2310 681732
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Ν. ΕΓΝΑΤΙΑΣ
      7o χλμ. Θεσ/νίκης - Μουδανιών | Τ 2310 475008 | F 2310 474183
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ
      Τσιμισκή με Εθνικής αμύνης γωνία | Τ 2310 260241
ΑΘΗΝΑ ΑΛΙΜΟΣ
      Λεωφ. Ποσειδώνος 61Α | Τ 210 9820080 | F 210 9856103
ΑΘΗΝΑ ΧΟΛΑΡΓΟΣ
      Λεωφ. Μεσογείων 308 (Στάση Νομισματοκοπείο) | T 210 6547241 | F 210 6564286
ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
      Λιοσίων 153-157 (Στάση Αττική) | T 210 8222230 | F 210 8222231
ΑΘΗΝΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ
      Ακαδημίας & Κριεζώτου | T 210 3652200 | F 210 3652300
ΑΘΗΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
      σύντομα κοντά σας με νέο κατάστημα
ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
      Λεωφ. Κηφισού 60 (Γέφυρα Ροσινιόλ) | T 210 5712121 | F 210 5714141
ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΙΚΟ
      Λεωφ. Κηφισίας 230 (Πεζογέφυρα Κολεγίου Ψυχικού) | T 210 6777766 | F 210 6722244
ΑΘΗΝΑ ΙΛΙΟΝ
      Θηβών 281 | T 210 5723000 | F 210 5723003
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
      Γρ. Λαμπράκη 21 | T 210 4102829 | F 210 4130643
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Copyright © 2015 - 2017 -- marmaridis.gr | -- Κατασκευη eshop by infocus
 


   
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Copyright © 2015 - 2017 -- marmaridis.gr | -- Κατασκευη eshop by infocus
Back to top